• English
Jabatan Alam Sekitar

Bilik IT

21 Komputer Meja (Window 7)

1 Projektor Syiling

1 Papan Putih

1 Layar Putih Elektronik