• English
Jabatan Alam Sekitar

Objektif

EiMAS ditubuhkan untuk :

  1. Memantapkan program pembangunan sumber manusia dalam pengurusan alam sekitar;
  2. Membangun dan meningkatkan keupayaan dalam bidang perlindungan alam sekitar ; dan
  3. Melaksanakan program dan aktiviti yang dapat menggalakkan penggunaan teknologi pengeluaran bersih dan amalan-amalan pengurusan alam sekitar yang baik.